KPSS Soru Dağılımları

KPSS Genel Yetenek Soru Dağılımı (60 soru = 0)
Türkçe  % 50 30 soru  
Sözcük Bilgisi  % 5 3 soru  
Dil Bilgisi  % 10 6 soru  
Anlatım Özellikleri  % 5 3 soru  
Okuduğunu anlama  % 30 18 soru  
Matematik  % 50 30 soru  
Sayılarla İşlem Yapma  % 10 6 soru  
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma  % 10 6 soru  
Problem Çözme  % 20 12 soru  
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama  % 5 3 soru  
Temel Geometri Bilgilerinden kararlanma  % 5 3 soru  
KPSS Genel Kültür Soru Dağılımı Cela etant dit, il n'est pas intelligent d'investir un bon revenu sur les systemes de jeux la roulette . (60 soru = 0)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  % 40 24 soru  
III. Selim’den itibaren Türk İnkılabını hazırlayan etkenler  % 5 3 soru  
Ulusal Kurtuluş Savaşı  % 10 6 soru  
Atatürk İlke ve İnkılapları  % 15 9 soru  
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika  % 10 6 soru  
Türk Kültür ve Medeniyetleri  % 10 6 soru  
Selçuklular ve önceki dönem  % 5 3 soru  
Türkiye Coğrafyası  % 30 18 soru  
Türkiye’nin fiziki Özellikleri  % 5 3 soru  
Türkiye’nin beşeri özellikleri  % 5 3 soru  
Türkiye’nin ekonomik özellikleri  % 20 12 soru  
Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular  % 5 3 soru  
Temel Yurttaşlık Bilgisi  % 15 9 soru  
Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku  % 5 3 soru  
Anayasa Hukuku  % 5 3 soru  
İdare hukuku  % 5 3 soru
KPSS Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı (120 soru)
1) Eğitim Psikolojisi P 2) Program Geliştirme ve Öğretim 5
   a) Gelişim Psikolojisi     a) Program Geliştirme 
   b) Öğrenme Psikolojisi %    b)Öğretim Metotları %
   c) Ölçme-Değerlendirme  3) Rehberlik 

 (Resmi Büyütmek için üzerine tıklayınız.)

Yorum yapın